อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 41 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,873 คน
ปีนี้ 29,065 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รุ่นที่ 3)โดยมี นายธนพนธ์ แสงสว่าง ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ช่วยปลูกฝัง ส่งเสริม ยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน จัดอบรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมจากนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จำนวน 365 คน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601