อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 35 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,867 คน
ปีนี้ 29,059 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 4
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รุ่นที่ 4)โดยมี นายธนพนธ์ แสงสว่าง ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยจัดอบรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 วัดเขาวัง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมจากนักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จำนวน 296 คน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601