อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,868 คน
ปีนี้ 29,060 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพหลักและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง จำนวน 78 แห่ง และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ อำเภอเมืองราชบุรี และเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 80 แห่ง เป็นภาคีสมาชิกรวมกลุ่มในฐานะเป็นสมาชิก และเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601