อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 41 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,873 คน
ปีนี้ 29,065 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี (อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี (อสม.) ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่ออบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทดแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ลาออกหรือเสียชีวิตในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฎิบัติงานครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ตามเกณฑ์ของการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการดำเนินโครงการจะจัดอบรมผู้มีจิตอาสาปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 280 คน รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 มีรองประธานสภาอบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีทีมงานวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601