อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 41 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,873 คน
ปีนี้ 29,065 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ที่ต้องห้ามพลาดในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู – อาจารย์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์และฝึกภาคปฏิบัติเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดบ้านปรกเจริญ ตำบลตาหลวง สวนมะพร้าวนางพริมเพรา ครองน้อยและมาลัยฟาร์ม โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม กว่า 152 คน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601