อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 232 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,725 คน
ปีนี้ 68,682 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) ในวาระครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 มีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก มีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาอบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ปรึกษาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติในวันดังกล่าว กว่า 200 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601