อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 216 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,709 คน
ปีนี้ 68,666 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ และนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ทัศนคติเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดราชบุรี มีสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและระดับอำเภอทั้ง 10อำเภอในจังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 474 คน ทีมวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอเมืองราชบุรีให้ใช้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรีเป็นสถานที่จัดอบรม

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601