อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 250 คน
เมื่อวาน 281 คน
เดือนนี้ 6,268 คน
ปีนี้ 6,268 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 9
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 9 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 84 คน มีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ มีนางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นได้นำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601