อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 254 คน
เมื่อวาน 281 คน
เดือนนี้ 6,272 คน
ปีนี้ 6,272 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาเนื่องใน วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี,กรมการทหารช่าง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ส่วนราชการ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ พิธีทางศาสนา พิธีสวนสนามของเหล่าทหารกล้าทหารผ่านศึก และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแด่ทหารผ่านศึกจำนวน 12 รายสำหรับ“วันทหารผ่านศึก” ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม 23 เขต ทั่วประเทศ ภายใต้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนพลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศตามแนวชายแดนถือเป็นภารกิจหลักอันสำคัญยิ่ง ดังนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆ มาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์ เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ ซึ่งวีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่ว ปรากฏต่อสายตาชาวโลก นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญและเสียสละ เพราะดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกตั้งแต่ ปี พ.ศ.2511 เป็นต้นมา เพราะเหล่าทหารกล้าที่ทำให้พวกเราชาวไทยมีอธิปไตย มีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601