อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 111 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,582 คน
ปีนี้ 13,696 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) ประจำปี พ.ศ.2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำหมู่บ้าน(อพม.)ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 1 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิด รุ่นที่ 2 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฎิบัติงานครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีนางสาวฉัตรสุดา รอบคอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)เข้ารับการอบรมกว่า 400 คน แบ่งการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 อำเภอ รุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีอำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอบางแพ โดยมีทีมวิทยากรจากอบจ.ราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601