อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 22 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,540 คน
ปีนี้ 39,089 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างในการจัดทำโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านกลไกไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างในการจัดทำโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านกลไกไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601