อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 25 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,543 คน
ปีนี้ 39,092 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ราชบุรี รุ่นที่ 1
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย - ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งหรือผู้แทน - บุคลากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - บุคลากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านช่าง ด้านการสำรวจออกแบบและการเขียนโครงการ - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม - ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตลอดจนวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601