อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 26 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,544 คน
ปีนี้ 39,093 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ราชบุรี รุ่นที่ 2
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย - ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งหรือผู้แทน - ท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอหรือผู้แทน (อำเภอละ 1 คน) - ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกคน - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี - คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด - เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม - ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตลอดจนวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601