อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 91 คน
เมื่อวาน 178 คน
เดือนนี้ 609 คน
ปีนี้ 51,933 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับบุคลากรฯ
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่)เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฯมีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาฯพร้อมด้วยสมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 130 คน วิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครปฐม และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601