อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 86 คน
เมื่อวาน 103 คน
เดือนนี้ 7,575 คน
ปีนี้ 33,910 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ.2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนในชุมชนและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ในวันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้ วันที่สองเดินทางไปศึกษาดูงานเมืองโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซี่งเป็นหมู่บ้านโอทอปมาตั้งแต่ปี 2537 และปัจจุบันพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้และเปลี่ยนบ้านพักมาเป็นโฮมสเตย์ โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม กว่า 100 คน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601