อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 25 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,543 คน
ปีนี้ 39,092 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพรวมถึงการเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนางสาวอรุณศรี ภูวพาณิช อัยการ คสช.ราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับคณะดังกล่าว มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสินชัย ทรัพย์สิน นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนิติกรดังกล่าว จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601