อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 26 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,544 คน
ปีนี้ 39,093 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 1) โดยมี นายธนพนธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และช่วยปลูกฝัง ส่งเสริม ยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน จัดอบรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 185 คน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601