อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 119 คน
เมื่อวาน 300 คน
เดือนนี้ 4,919 คน
ปีนี้ 47,378 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวเตรียมจัดประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวจัดประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย กิจกรรมการปีนเขา เข้าถ้ำ ปลูกคูนบนเขาจอมพล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงและการแข่งขันชกมวยไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 335,000 บาท

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601