อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 246 คน
เมื่อวาน 213 คน
เดือนนี้ 246 คน
ปีนี้ 51,570 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 อบจ.ราชบุรีร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดราชบุรีและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบช่อดอกไม้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรีที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรระดับดี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก การกล่าวสุนทรพจน์โดยเด็กออทิสติก การมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการ จำนวน 20 ราย การมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ จำนวน 10 ราย การแสดงของเด็กออทิสติก การจัดนิทรรศการ การให้บริการปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของคนพิการ การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ การบริการศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการ และการจับสลากมอบของขวัญ/ของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวกว่า 1,000 คน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มีชมรม ห้างร้าน บริษัทฯ ผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดราชบุรีสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับผู้พิการ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601