อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 28 คน
เมื่อวาน 301 คน
เดือนนี้ 7,337 คน
ปีนี้ 69,375 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ที่ลงลายมือชื่อร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว โดยกำหนดจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมีครอบครัวเข้ารับการอบรม จำนวน 25 ครอบรัว มีนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้พิพากษาศาลสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมฯ โดยมีทีมวิทยากรจากค่ายวาสนาดีแคมป์มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601