อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 542 คน
เมื่อวาน 584 คน
เดือนนี้ 1,760 คน
ปีนี้ 130,561 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ นางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดมีความรู้ในการอพยพหนีไฟ ความรู้ในการดับเพลิง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือคนในสังคมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน จัดการอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีทีมวิทยากรจากอบต.เขาขลุงมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตคนได้รับบาดเจ็บการทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601