อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 551 คน
เมื่อวาน 584 คน
เดือนนี้ 1,769 คน
ปีนี้ 130,570 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน แนวโน้มปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีรวมถึงบุคคลในครอบครัวและแรงงานในสภาพปัจจุบันนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ปีนี้จัดอบรมให้แก่อำเภอวัดเพลง ผู้เข้ารับการอบรมมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ใช้เวลาอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรทีมสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601