อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 156 คน
เมื่อวาน 271 คน
เดือนนี้ 6,364 คน
ปีนี้ 94,891 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้บรรยายการชี้แจงทำความเข้าใจในการายงานผลและนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ หลังจากบรรยายเสร็จเรียบร้อย จะเป็นกิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต นำโดยว่าที่ร้อยตรีธนู ธาดาพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวนำแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ ๑๘๐ คน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601