อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 156 คน
เมื่อวาน 271 คน
เดือนนี้ 6,364 คน
ปีนี้ 94,891 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายงานการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเองในการตระหนักถึงปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนจากทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี อำเภอละ 10 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน มีวิทยากรจากฝ่ายนิติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีมาให้ความรู้ มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601