อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 156 คน
เมื่อวาน 271 คน
เดือนนี้ 6,364 คน
ปีนี้ 94,891 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแนวทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแนวทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยจัดอบรมวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทีมงานวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.ราชบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601