อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 166 คน
เมื่อวาน 271 คน
เดือนนี้ 6,374 คน
ปีนี้ 94,901 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่า ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.1 พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 3.2 การพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601