อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 307 คน
เมื่อวาน 304 คน
เดือนนี้ 7,584 คน
ปีนี้ 17,690 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีได้อุดหนุนงบประมาณ 2562 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 1,950,000 บาท จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 15 เครื่อง นำไปติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 17(19)กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรียังได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ นำไปติตตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทุกแห่ง โดยได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมในปี 2562 จำนวน 7,800,000 บาท และในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12,220,000 บาท โดยหวังว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติใช้ในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่ต่อไป

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601