อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 130 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,552 คน
ปีนี้ 56,918 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปมอบเครื่องกระตุกหัวใจ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีพิธีมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อบจ.ราชบุรี ได้อุดหนุนงบประมาณ ปี 2562 (เพิ่มเติม) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 7,800,000 บาท จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 60 เครื่อง นำไปติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 17 (19) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการอุดหนุนงบประมาณจำนวนดังกล่าวนี้ อบจ.ราชบุรีอุดหนุนเพิ่มเติมให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลังจากได้อุดหนุนให้จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 15 เครื่อง งบประมาณ 1,950,000 บาท ไปครั้งหนึ่งแล้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้จัดซื้อและนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.ราชบุรี ยังได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 12,220,000 บาท จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 94 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี โดยหวังว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติใช้ในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601