อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 447 คน
เมื่อวาน 484 คน
เดือนนี้ 3,925 คน
ปีนี้ 68,039 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับบุคคล และคณะบุคคลในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของนายกรัฐมนตรีและคณะฯ
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วันที่ 12 พ.ย.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและเป็นประธานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้นำเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ พิจารณา มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ร่วมชี้แจงการประชุมครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีประธานในที่ประชุมได้อนุมัติโครงการต่างๆ ของจังหวัดราชบุรีที่นำเสนอทั้งหมดทุกโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601