อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 89 คน
เมื่อวาน 278 คน
เดือนนี้ 2,062 คน
ปีนี้ 32,450 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อบจ.ราชบุรีร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดราชบุรีและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 16 แห่ง (ที่จัดตั้งโดย อปท.)การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีเด่น การแสดงการวาดภาพของคนพิการ การมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ จำนวน 29 ราย การแสดงของเด็กออทิสติก การจัดนิทรรศการ การให้บริการปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของคนพิการ การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ และการจับสลากมอบของขวัญ/ของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวกว่า 1,000 คน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มีชมรม ห้างร้าน บริษัทฯผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดราชบุรีสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับผู้พิการ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601