อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 317 คน
เมื่อวาน 345 คน
เดือนนี้ 662 คน
ปีนี้ 31,050 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีมอบชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปมอบชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อระบบหายใจ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีพิธีมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อบจ.ราชบุรี ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ให้แก่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 6,487,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อระบบหายใจ ติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 13 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้งานฝึกฝนร่างกาย ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601