อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 50 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 623 คน
ปีนี้ 55,989 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโครงการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 มีนางสุจินดา พันธ์สาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน แนวโน้มปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีรวมถึงบุคคลในครอบครัวและแรงงานในสภาพปัจจุบันนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ปีนี้จัดอบรมให้แก่อำเภอจอมบึง ผู้เข้ารับการอบรมมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ใช้เวลาอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรทีมสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สถานีตำรวจภูธรจอมบึง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601