อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 473 คน
เมื่อวาน 497 คน
เดือนนี้ 473 คน
ปีนี้ 94,895 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.1 การพิจารณาร่างบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563 พ.ศ. 2563 3.2 การพิจารณาร่างบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601