อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 472 คน
เมื่อวาน 497 คน
เดือนนี้ 472 คน
ปีนี้ 94,894 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา จำนวน 30 คน มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ ซึ่งคณะได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารงบประมาณและการจัดการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นำคณะโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ (หัวหน้าคณะเดินทาง) มีนายเฉลิม วิริยะไวย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสองกิจการสภาอบจ.ราชบุรี นายธนพนธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601