อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 469 คน
เมื่อวาน 497 คน
เดือนนี้ 469 คน
ปีนี้ 94,891 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 นางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 100 คน ซึ่งคณะได้เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563” มีนายสินชัย ทรัพย์เย็น นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601