อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 393 คน
เมื่อวาน 566 คน
เดือนนี้ 11,515 คน
ปีนี้ 11,515 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้สูงอายุและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้กิจกรรมร่วมกันเป็นตัวสร้างเครือข่าย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง มีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมือง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยอำเภอจอมบึง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำผู้สูงอายุในเขตอำเภอจอมบึง 17 ชมรม จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน มีระยะเวลาการอบรม 1 วัน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601