อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 434 คน
เมื่อวาน 504 คน
เดือนนี้ 13,112 คน
ปีนี้ 13,112 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : การฝึกอบรมโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
การฝึกอบรมโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แก่พนักงานจ้าง” วัตถุประสงค์ การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน สิทธิกาลา วินัย และทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601