อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 431 คน
เมื่อวาน 504 คน
เดือนนี้ 13,109 คน
ปีนี้ 13,109 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 "การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด"
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 "การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด" เพื่อให้ข้าราชการ อบจ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเรื่องโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และกิจการอันเกึ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 การปรับโครงสร้างใหม่ของ การปรับภารกิจ และการเกลี่ยอัตรากำลัง

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601