อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 474 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,255 คน
ปีนี้ 9,255 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ให้การต้อนรับ นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้แสดงพิธีเปิดงาน ชุด “เภรีก้องหล้า เทพเทวาแซ่ซ้อง ถวายไท้ ปกป้อง เกียรติล้ำแดนสยาม” ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจำนวน 320,000 บาท และการแสดงแสงสีเสียง ชุด “จอมบึงเมืองทอง งามล้ำเรืองรอง ใต้ร่มพระบารมี” ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรีและอำเภอจอมบึง

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601