อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 413 คน
เมื่อวาน 456 คน
เดือนนี้ 13,325 คน
ปีนี้ 93,389 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง

 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง

 3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 4. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 5. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


ประกาศราคากลาง
 1. จ้างทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. ซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียมราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12. จ้างจ้างพิมพ์รายงนผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ ๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) จำนวน 22,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน
 1. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียมราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. จ้างทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย ให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทยให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 9. จ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลา เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. เช่าเวที พร้อมตกแต่งสถานที่ เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน และเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12. จ้างเหมาจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. จ้างเก็บสิ่งปฏิกูลและดูดส้วมในบ่อเกรอะ-บ่อซึมของอาคารต่างๆที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เส้นทางถนนสายคฑาธร ถนนเลี่ยงเมือง แยกดอนแจง และถนนเลี่ยงเมือง แยกดอนแจง (ฝั่งตรงข้ามตลาดเมืองทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. ซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. จ้างเหมาจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 22. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 23. จ้างถ่ายเอกสารทำปกพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลเจดีย์หัก - หมู่ที่ 2 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 25. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลอง ร.8 ขวา-แม่กลอง (ฝั่งซ้าย) ถนนเลียบคลองอู่เรือ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 26. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเหมืองหลังป่า หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 27. จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 28. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด CCTV ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 29. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่า ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 30. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 31. จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 32. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 33. ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวิดีโอระบบดิจิตอลและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 34. จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 35. ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 36. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 37. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (๑) ชั้น ๒๖ ที่นั่ง สำหรับใช้อบรมหลักสูตร เตรียมพร้อมข้อมูลสมัครรับเลือกตั้งฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 38. จ้างจ้างพิมพ์รายงนผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ ๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 39. ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 40. จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 41. จ้างถ่ายภาพและวีดีโอมุมสูง ผลิตวีดีทัศน์พร้อมเสียงบรรยายประกอบ และสำเนาแผ่นวีดีทัศน์แบบดีวีดีพร้อมทำปกวีดีทัศน์รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ 9 (ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 - 16 กรกฎาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 42. ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 43. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) จำนวน 22,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 44. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 45. จ้างจัดทำอาหารกล่อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 46. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 47. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 48. ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย พร้อมน้ำแข็งยูนิต เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 49. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 50. เช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 51. จ้างประดับตกแต่งเวที เพื่อใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 52. ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 53. ซื้อวัสดุโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601