อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 34 คน
เมื่อวาน 312 คน
เดือนนี้ 3,042 คน
ปีนี้ 60,791 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  3. เช่าทรัพย์สิน ประเภท เครื่องขยายเสียง เต็นท์ โต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาบันไดเลื่อน ยี่ห้อ โคเน่ (KONE) ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกรางพลับเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  6. ซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  7. ซื้อใบมีดและน๊อตจับใบมีดเครื่องจักรกลรถเกรดเดอร์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำรางกระดี่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุร จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  9. รายงานขอจ้างเหมารถยนต์โดยสาร สำหรับโครงการอบรมสัมมนาวิบขาการ บริบทของท้องถ่ินกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601