อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 86 คน
เมื่อวาน 347 คน
เดือนนี้ 8,019 คน
ปีนี้ 18,125 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโรงเลื่อยถึงบ้านเขาปากกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารตามโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง สายเลียบคลองอู่เรือ ฝั่งหมู่ที่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. จัดซื้อ เครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

 2. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. จัดซื้อ เครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

 4. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. เช่าเวที พร้อมตกแต่งสถานที่ และเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟ สำหรับใช้ในงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. เช่าเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม สำหรับใช้ในงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ ?วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย? ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารตามโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 2, 7 ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. เช่าเช่าทรัพย์สิน ประเภท เครื่องขยายเสียง โต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1,6,7 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 15. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไผ่ เชื่อมตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานเขตติดต่อหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601