อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 108 คน
เมื่อวาน 300 คน
เดือนนี้ 4,908 คน
ปีนี้ 47,367 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองตาคต หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลบางแพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งศาลา - หนองตาแดง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลาดปลาเค้า ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านป่าหลวง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเชิญชวน
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองตาคต หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลบางแพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งศาลา - หนองตาแดง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลาดปลาเค้า ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านป่าหลวง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้และร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. จ้างเหมารถยนต์โดยสาร สำหรับโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. เช่าเหมารถยนต์โดยสาร (นั่งสองแถว) ไม่ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหลังป่า หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601