อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 113 คน
เมื่อวาน 282 คน
เดือนนี้ 5,789 คน
ปีนี้ 76,812 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  1. จ้างจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ต่าง ๆ นอกเขตเทศบาลเมืองราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  2. จ้างตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ Rack Server ระบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4. จ้างปรับสภาพแวดล้อมภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  5. ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์เพื่อใช้ในราชการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  6. จ้างเหมาจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  7. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  8. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  9. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถรยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601