อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 60 คน
เมื่อวาน 312 คน
เดือนนี้ 6,110 คน
ปีนี้ 6,110 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดินสายถนนเลียบคลองป่าเตย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานเขตติดต่อหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. จ้างบริการตรวจสอบ บำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกเครื่องทดสอบหากำลังต้านทานแรงดึงและแรงดันของวัสดุก่อสร้างและเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ระบบไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - จอมบึง ช่วง กม. ที่ 0 + 000 ถึง 1 + 035 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลจอมบึง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - จอมบึง ช่วง กม. ที่ 0 + 000 ถึง 1 + 035 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลจอมบึง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อสายบ้านหนองปากทาง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในการงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. เช่าเวที พร้อมตกแต่งสถานที่ และเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟน เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. เช่าเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601