อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 306 คน
เมื่อวาน 483 คน
เดือนนี้ 13,967 คน
ปีนี้ 30,433 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินการขององค์กร
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 2. ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

 4. การนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ อบจ.)
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 6. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู)
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 7. ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

 8. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

 9. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

 10. ระบบ Back ofice ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

 11. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601