อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 413 คน
เมื่อวาน 456 คน
เดือนนี้ 13,325 คน
ปีนี้ 93,389 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 25 ก.ย. 2563
 • เล่มแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 25 ก.ย. 2563
 • เล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 ก.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 ก.ย. 2563
 • ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2563 พ.ศ. 2563 14 ก.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 17 ส.ค. 2563
 • เล่มแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 17 ส.ค. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 23 ก.ค. 2563
 • เล่มแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 23 ก.ค. 2563
 • เล่มแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 4/2563 23 ก.ค. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 4/2563 23 ก.ค. 2563
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 – 2565 20 ก.ค. 2563
 • เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 – 2565 20 ก.ค. 2563
 • เล่มแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 25 มิ.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 25 มิ.ย. 2563
 • เล่มการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 24 มิ.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 24 มิ.ย. 2563
 • เล่มการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563 24 มิ.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563 24 มิ.ย. 2563
 • เล่มแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 พ.ศ. 2563 22 มิ.ย. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601