อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 409 คน
เมื่อวาน 456 คน
เดือนนี้ 13,321 คน
ปีนี้ 93,385 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 พ.ศ. 2563 22 มิ.ย. 2563
 • เล่มแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 17 มิ.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 17 มิ.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 30 เม.ย. 2563
 • แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 30 เม.ย. 2563
 • เล่มแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 พ.ศ. 2563 28 เม.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 พ.ศ. 2563 28 เม.ย. 2563
 • เล่มบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 พ.ศ. 2563 24 เม.ย. 2563
 • เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 24 เม.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 24 เม.ย. 2563
 • เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 24 เม.ย. 2563
 • บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ. 2563 21 เม.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 21 เม.ย. 2563
 • เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2565 7 เม.ย. 2563
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2565 7 เม.ย. 2563
 • บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 31 มี.ค. 2563
 • เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 2563
 • เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ. 2563 28 ก.พ. 2563
 • เอกสารนำเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดลำดับความสำคัญ และนำเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2565 สำหรับประสานโ 27 ก.พ. 2563
 • แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 4 ก.พ. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601