อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 507 คน
เมื่อวาน 634 คน
เดือนนี้ 1,141 คน
ปีนี้ 129,942 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1. ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 2. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.บ้านคา เขต 1
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.วัดเพลง เขต 1
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 4. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.บางแพ เขต 1
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 5. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.สวนผึ้ง เขต 1-2
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 6. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.ปากท่อ เขต 1-2
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 7. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.จอมบึง เขต 1-2
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 8. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.ดำเนินสะดวก เขต 1-3
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 9. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.โพธาราม เขต 1-5
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 10. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.บ้านโป่ง เขต 1-6
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 11. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อ.เมืองราชบุรี เขต 1-7
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 12. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 13. การจัดหน่วยสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ Covid-19

 14. แบบพิมพ์ประจำหน่วยลือกตั้ง
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 15. คู่มือปฎิบัติงานสำหรับ กปน. ในการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์     ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 16. 108 ความรู้เกี่บวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 17. รวมความรู้เรื่องการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 18. แนวทางการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 19. คู่มือ ผอ.กต.ท้องถิ่น

 20. คู่มือรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 21. ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 22. รวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.

 23. รวมระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 10 ฉบับ
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 24. ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สามารถดาวโหลดได้ที่นี้
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 25. ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สามารถดาวโหลดได้ที่นี้
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 26. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 27. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 28. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    

 29. คู่มือผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  ♦ ดาวน์โหลดไฟล์    


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601