อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 56 คน
เมื่อวาน 130 คน
เดือนนี้ 2,518 คน
ปีนี้ 39,282 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 1. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 2. » ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

 3. » รายงานสถิติผู้มารับข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 - 2560

 4. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560

 5. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 6. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 7. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 8. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 9. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 10. » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

 11. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2560

 12. » บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 13. » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 14. » แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

 15. » แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 16. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560

 17. » คู่มือการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท

 18. » รายงานสถิติผู้มารับข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 -2559

 19. » รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 20. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3


หน้า :: 1 2 3 4

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601