อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 88 คน
เมื่อวาน 145 คน
เดือนนี้ 3,581 คน
ปีนี้ 32,627 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 1. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 2. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 3. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 4. » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

 5. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2560

 6. » บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 7. » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 8. » แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

 9. » แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 10. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560

 11. » คู่มือการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท

 12. » รายงานสถิติผู้มารับข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 -2559

 13. » รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 14. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3

 15. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2

 16. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1

 17. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4

 18. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 3

 19. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 20. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560


หน้า :: 1 2 3

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601