อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 216 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,709 คน
ปีนี้ 68,666 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 1. » รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 2. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3

 3. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2

 4. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1

 5. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4

 6. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 3

 7. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 8. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560

 9. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 10. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 11. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

 12. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2559

 13. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 14. » แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

 15. » ลิงค์ข่าว

 16. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

 17. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

 18. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

 19. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559

 20. » รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559


หน้า :: 1 2 3 4

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601