อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 476 คน
เมื่อวาน 497 คน
เดือนนี้ 476 คน
ปีนี้ 94,898 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม ประจำปี 2563

 2. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนภาษีเมษายน 2563 - สิงหาคม 2563

 3. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการออกใบทะเบียนสถานการค้า

 4. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

 5. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 6. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

 7. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

 8. » แผนอัตรากำลังสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566)

 9. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

 10. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 11. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

 12. » การกำหนดกองหรือส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 13. » ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง

 14. » ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 15. » การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 16. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายจริยธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สิน โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายจริยธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายจริยธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 20. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายจริยธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 35 หน้าถัดไป »

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601