อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 245 คน
เมื่อวาน 349 คน
เดือนนี้ 5,796 คน
ปีนี้ 15,902 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2563

 2. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 3. » กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 4. » ประกาศ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เชิญแสดงความคิดเห็นและข้อเสอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกั้งประจำจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ เลขที่ ๔๐/๓ ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐

 5. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการสาธิตและจัดกิจกรรม โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 7. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สิน โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 10. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 11. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 12. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 13. » แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา)

 14. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

 15. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

 16. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 17. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา)

 18. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา)

 19. » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 20. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 31 หน้าถัดไป »

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601