อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 495 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,276 คน
ปีนี้ 9,276 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563

 2. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

 3. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

 4. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 5. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 6. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

 7. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

 8. » ชะลอการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์)

 9. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์)

 10. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

 11. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนตุลาคม 2563

 12. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 13. » ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น การรับ-จ่าย ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 14. » รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 15. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์)

 16. » ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 17. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

 18. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

 19. » ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 253)

 20. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 36 หน้าถัดไป »

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601