อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 221 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,786 คน
ปีนี้ 57,152 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

 2. » รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 3. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ , ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 4. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

 5. » ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 6. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 7. » แบบฟอร์มRM1RM4_การบริหารความเสี่ยง

 8. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 9. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

 10. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

 11. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 12. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 13. » แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการสอบภาคความเหมาะสม (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 14. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 15. » แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563

 16. » กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน

 17. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 18. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

 19. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

 20. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 33 หน้าถัดไป »

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601