อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 494 คน
เมื่อวาน 541 คน
เดือนนี้ 14,585 คน
ปีนี้ 109,007 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

 2. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนภาษีเมษายน 2562

 3. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 4. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตำแหน่งคนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน) ตำแหน่งคนงานสำรวจ และตำแหน่งคนสวน)

 5. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » ขอเชิญ..ร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 7. » ขอเชิญ..ร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 8. » สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือนแรก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 9. » สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 10. » รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

 11. » แผนการดำเนินงานตามแผนการปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 12. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนภาษีมกราคม - มีนาคม 2562

 13. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2562

 14. » รายงานเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

 15. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมีนาคม 2562

 16. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562

 17. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

 18. » เด็กติดเกม ฝ่ายพัฒนาสังคม(งานโครงการสภาเด็กฯ)

 19. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)

 20. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะและพนักงานจ้างทั่วไป


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601