อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 216 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,709 คน
ปีนี้ 68,666 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอปากท่อ

 2. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านคา

 3. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอสวนผึ้ง

 4. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอจอมบึง

 5. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอวัดเพลง

 6. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ

 7. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอดำเนินสะดวก

 8. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอโพธาราม

 9. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านโป่ง

 10. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองราชบุรี

 11. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

 12. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

 13. » เรื่อง ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

 14. » เรื่อง ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.

 15. » เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564

 16. » เรื่อง ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564

 17. » เรื่อง ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

 18. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

 19. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2560

 20. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601