อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 409 คน
เมื่อวาน 456 คน
เดือนนี้ 13,321 คน
ปีนี้ 93,385 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายจริยธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2. » คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 3. » แผนปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 4. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 5. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

 6. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คนที่ 1 และคนที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 7. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 8. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 9. » การบริหารจัดการความเสี่ยง

 10. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กล่องยูเอชที และลอตเตอรี่รีไซเคิลได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 11. » ประกาศัผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบสำหรับใส่ประกาศนียบัตร โครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กล่องยูเอชที และลอตเตอรี่รีไซเคิลได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 12. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

 13. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 14. » สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2562

 15. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

 16. » รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 17. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ , ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 18. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

 19. » ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 20. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601